ROM InWest

Margriet nam deel aan het opstartteam van ROM InWest. In 2021 is het ecosysteem rondom ROM InWest onderzocht en heeft Margriet gekeken naar hoe we het beste de aansluiting met de nieuwe investeringsmaatschappij konden organiseren. Hiervoor is een innovatie- en samenwerkingsmodel ontwikkeld en zijn er vele verkennende gesprekken gevoerd om ideeën, visies en beelden op te halen. Niet alleen denken, maar vooral ook doen. In diverse teams (waaronder het Waterstof team) zijn we aan de slag om innovatie te borgen in het Noordzeekanaalgebied.

Aanleiding

Samenwerking tussen de ROM, Board en andere ecosysteempartijen is nieuw en gaat niet vanzelf. Het ecosysteem in Noord-Holland is versnipperd en complex in vergelijking met andere regio’s in NL. Focus ligt hierbij op de meest effectieve samenwerkingen in het ecosysteem en andere relevante spelers om bij te dragen aan het versnellen van de grote maatschappelijke transities waar we met elkaar voor staan.