FMO – Meetbaar maken Sustainable Development Goals (SDG’s)

FMO is de Nederlandse Ontwikkelingsbank. Door middel van investeringen in het lokale bedrijfsleven in ontwikkelingslanden draagt FMO bij aan duurzame groei. FMO is een bank met een duidelijke, ambitieuze missie en doelstelling. FMO medewerkers hebben een sterke drive en intrinsieke motivatie om in 2020 mondiaal de voornaamste impact-investeerder te zijn door haar impact te verdubbelen en haar footprint te halveren. Ze delen de passie voor duurzaam ondernemen waarbij financieel, milieu en sociaal rendement gecombineerd worden. Margriet nam in 2013 deel aan het centrale strategieteam om de missie intern verder te vertalen en bij te dragen aan het ontwerp vanuit het multidisciplinaire programmateam. Hierbij lag de focus op vernieuwing en integraal denken en handelen.