Diensten

De snel veranderende wereld vraagt om anders te denken en te handelen

Exponentiële veranderingen
Elk tijdperk kent vele veranderingen, maar de snelheid van veranderingen is in deze tijd hoger dan ooit. Mee veranderen om te overleven is voor veel organisaties een uitdaging. Zij hebben moeite met het bepalen van de juiste groeirichting om toekomstbestendig te blijven. Daarnaast heeft een te grote focus op efficiency en winst geleid tot een vertrouwenscrisis. De meeste strategische- en marketingtechnieken om klanten te overtuigen werken niet meer. Klanten verwachten meer authenticiteit, meer toegevoegde waarde en een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij Mindcraft geloven wij dat de uitdagingen die op ons afkomen, vragen om een andere manier van kijken. We stimuleren organisaties meer gebruik te maken van het collectieve talent van medewerkers, beter vooruit te kijken en sneller, efficiënter en flexibeler in te spelen op veranderingen. Door de unieke kracht van een organisatie naar boven te halen en te combineren met de kansen die de nieuwe wereld ons biedt, ontstaan nieuwe, unieke ideeën. Met een flexibele implementatie en voortdurende bijsturing kan een organisatie collectief lerend vermogen opbouwen en meer grip krijgen op veranderingen.

Wij helpen organisaties met het opdoen van inspiratie, het uitwerken van een nieuwe visie en strategie en het bedenken en uitwerken van concrete, innovatieve concepten. Daarnaast begeleiden we implementatieteams en blijven we graag betrokken om concepten te bewaken en doorgroei te stimuleren.

**Afhankelijk van de aard van de opdracht werken wij met een passend uurtarief, een fixed fee of een abonnement.**

 

Wij bieden onze diensten aan rond 3 thema’s:

Visie & Strategieonwikkeling

Wij helpen teams met een creatieve blik naar hun organisatie en markt te kijken. We vertalen trends en kijken naar de kansen die dit biedt. Samen ontwerpen we een gemeenschappelijke visie en focus, creëren we nieuwe businessmodellen en implementeerbare concepten voor innovatie en vernieuwing.

 • Inspiratie- en innovatieworkshops
 • Trend mapping
 • Groeikansen vertalen naar conceptontwikkeling
 • Roadmap bepalen

Innovatie cultuur

Innovatie raakt de hele organisatie. Het is belangrijk om de juiste mensen met de juiste competenties te betrekken. Mindcraft benut collectief talent, verbindt afdelingen en in- en externe koplopers en brengt verfrissende externe experts in. Zo zorgen we ervoor dat innovatie op de meest optimale manier en beste plek wordt geborgd.

 • Samenstellen, bouwen en begeleiden van innovatieteams
 • Netwerkscan- en strategie
 • Inspiratiereizen
 • Innovatieborging
 • Ideeënsynthese

Creatief leiderschap

Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Daarom helpen we bij de implementatie en borging van businessmodellen en concepten in de organisatie. Ook begeleiden we groeiprogramma’s. Zo dragen we bij aan een ondernemende, lerende cultuur waarin groei en impact centraal staan.

 • Sparren over strategische koers
 • Toetsen, aanscherpen en bewaken van concepten
 • Innovatieborging
 • Inbedding concepten binnen de organisatie