Unicef – Concepting & implementatie

Robin heeft voor UNICEF Nederland meerdere adviesopdrachten vervuld, gericht op de particuliere, jongeren- en vrijwilligersmarkt. Daarnaast heeft zij in 2016 de opdracht gekregen om als projectleider innovatie twee nieuwe innovatieconcepten uit te werken en in de markt te zetten: UNICEF | geef-een-dag en UNICEF Kid Power.

UNICEF | geef-een-dag
UNICEF | geef-een-dag is ontstaan uit het idee om medewerkers van organisaties in staat te stellen vrije dagen die ze niet opmaken te kunnen doneren aan UNICEF. Hiervoor heeft Robin een multidisciplinair team van 8 mensen samengesteld. Zij is verantwoordelijk geweest voor de uitwerking van het concept in een projectplan, business case en heeft samen met het team een marketing-, communicatie-, proces- en salesplan gemaakt en geïmplementeerd. Na het ontwikkelen van een salesstrategie, communicatiecampagne en procesflow (incl. aanpassing CRM-systeem en bouw webpagina) is het concept in september live gegaan. Bij haar vertrek in december werd de 50e deelnemende organisatie binnengehaald en is het project goed uitgewerkt, ingebed in de organisatie en stevig in de markt gezet. Voor meer informatie kijk op www.unicef.nl/geef-een-dag.

UNICEF Kid Power
Dit programma leert kinderen van 8 t/m 12 jaar op een speelse manier over kinderrechten en het recht op goede voeding. Leerlingen komen zelf in beweging én zetten zich in om ondervoeding bij kinderen wereldwijd tegen te gaan. Vóór kinderen dóór kinderen. Het programma is ontwikkeld door UNICEF USA en is daar een groot succes. Na een geslaagde pilot hebben we het programma in vertaald naar de Nederlandse markt en financiering gezocht bij zakelijke partners (waaronder IKEA). De eerste grote Nederlandse activatie is in maart 2017 live gegaan, met 10.000 kinderen op meer dan 100 scholen. Met elkaar zetten zij maar liefst 2.675.392.500 stappen en verdienden hiermee 106.836 zakjes voedzame pindapasta voor ondervoede kinderen.
Voor meer informatie kijk op www.unicef.nl/kidpower.